Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlaky na Beroun čekají velké změny

Jen 46 % vlaků jede včas. Trať podél Berounky čekají velké změny v jízdním řádu

Jednotka City Elefant na lince S7 projíždí Radotínem v době opravy koridoru. Foto: FB stránky Radotína
Jednotka City Elefant na lince S7 projíždí Radotínem v době opravy koridoru. Foto: FB stránky Radotína
Správa železnic omezí na trati z Prahy do Berouna některé výluka, aby omezila časté kolapsy. Průjezdné vlaky přes hlavní nádraží skončí.

Cestující na trati mezi Prahou a Berounem čekají s největší pravděpodobností už od 31. srpna změny v jízdních řádech. Důvodem je naprostá nespolehlivost v provozu na trati číslo 171, kde dochází opakovaně ke kolapsu cestování. Od začátku srpna zde podle oficiálních dat Správy železnic dojelo včas či do pěti minut zpoždění jen 46 %.

Po dopisu černošického starosty se přidal ke kritice také Ropid, který organizuje Pražskou integrovanou dopravu. Podle mluvčího Filipa Drápala trať v posledních dnech opakovaně kolabovala. Zpoždění mnoha vlaků dosahovala několik desítek minut, mnohé vlaky byly odříkány. „Kombinace výluk, kdy jsou na trati jednokolejné úseky, k tomu nefunguje zabezpečovací zařízení v Radotíně a sousedních úsecích (z důvodu jeho přepínání) a zároveň je nedostatečné napětí v troleji, je bohužel poměrně vražedná,“ dodal Drápal.

Kvůli potížím na koridorové trati Ropid aktuálně s Českými drahami řeší rozdělení linky S7 v Praze na hlavním nádraží. Dosud velká část po příjezdu na hlavní nádraží pokračuje dál po trati na Kolín, většinou do Úval nebo Českého Brodu. „Část linky S7 (označená však S1) pojede do Českého Brodu z Masarykova nádraží. Na berounské části trati dojde ke změnám použitých souprav a tím i jejich kapacity,“ dodal Drápal.

Část souprav složených ze starších patrových vozů se dostane i na vlaky až do Berouna. Opatření má začít 31. srpna. „Toto opatření je poslední, které mohou objednatelé a dopravce pro zlepšení stavu provozu na trati provést. Navíc za cenu určitých kompromisů například v kapacitě vlaků. Další možnosti zlepšení nelichotivé provozní situace již budou výhradně v možnostech provozovatele dráhy,“ dodal Drápal.

Přesnost rychlíků? 36 %. Některé výluky přijdou později

Podle dat Správy železnic jezdilo v úseku Praha – Beroun od začátku srpna včas jen 46 % vlaků, nejhorší je situace u vnitrostátních rychlíků a expresů: včas jich jelo 36 %. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová za jeden z důvodů uvádí nedávný požár měnírny v Chuchli. Od té doby má řada vlaků i problém s nedostatečným napětím. „Správa železnic ve spolupráci se zhotovitelem stavby urychluje zprovoznění této provizorní měnírny tak, aby k němu došlo v co nejkratší možné době. Situaci intenzivně řešíme,“ řekla Friebová.

Podle ní jsou aktuálně projednávány úpravy jednotlivých výlukových akcí, zejména z důvodu mimořádného stavu měnírny Chuchle. „V současné době dochází k rušení vybraných výlukových akcí,“ dodala.

Správa železnic považuje za vhodné, aby Praha, Středočeský kraj a ministerstvo dopravy omezily objednávku. „Z hlediska přídělu kapacity nemáme oprávnění přidělení odmítnout. Použití institutu tzv. přetížené kapacity je velmi komplikované použít,“ dodala.

Ropid bývá někdy v diskuzích označován jako ten, který za současný stav může, protože požadoval na trati příliš mnoho vlaků. „S navrženým rozsahem výluky a výlukovými opatřeními Ropid nesouhlasil, nicméně na tyto připomínky nebyl ze strany SŽ brán zřetel. Nicméně ani v rozsahu provozu navrženém Správou železnic pro výluky na přepínání zabezpečovacího zařízení (aktuálně probíhající) se nedaří přesnost provozu plnit,“ dodal Drápal.

Kvůli modernizaci úseku Smíchov – Radotín došlo k částečné redukci počtu vlaků, další škrty už Ropid odmítá. „V rámci výlukových akcí a s tím spojeného omezení jsme za Správu železnic návrhy výlukových jízdních řádů předložili, ale nebyly přijaty především ze strany Ropidu,“ dodala Friebová.

Podíl narušení jízdního řádu od 1. do 20. 8. 2020

 

Důvody zpoždění:

počet narušení

celkové narušení v min.

% podíl (min.)

plánované výluky

3 341

13 337

45,88 %

traťové závady, zab.zařízení, trakční vedení, napájení, neplánované výluky

441

3 628

12,48 %

provozní důvody

21

83

0,29 %

přepravní důvody (dispozice, frekvence, nakládka, technické závady)

498

2 640

9,08 %

čekání na přípoj v rámci čekacích dob

120

562

1,93 %

druhotné zpoždění (křižování, sled, obrat…)

1 130

7 735

26,61 %

ostatní důvody (zákrok PČR, Záchranné služby, usmrcené osoby, vnější vlivy, zpoždění ze zahraničí)

56

1 084

3,73 %

C e l k e m

5 607

29 069

100 %